Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2016

3. 3. 2017

Zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok 2016

Dámy a pánové, milý hosté dovolte, abych vás přivítal na dnešní valné hromadě. Končí další rok naplněný aktivní činností našeho sboru. Máme za sebou hodiny nezištné pomoci, hodiny dobrovolné práce na poli kulturním a společenském. V nemalé míře i práce s mládeží, tak i represivní činnosti. Poslední valná hromada se konala 16. ledna na, které jsme si připomněli 110 let založení našeho sboru. Při této slavnostní události bylo několik našich členů oceněno za dlouholetou činnost v našem sboru. O příjemný začátek valné hromady se již tradičně starají naši mladí hasiči, různými scénkami. Konec ledna bývá časem na přípravu maškarního veselí. 30. ledna jsme u spořádali průvod obcemi za doprovodu našeho harmonikáře. Dobrá nálada, hojná účast a hezké počasí tuto akce povzneslo. Z této aktivity nám plyne částečná finanční pomoc, kterou využíváme na podporu požárního sportu.

Poté nastává příprava na hasičský ples, kdy každý náš člen se podílí na přípravě tomboly. Vždy první sobotu v únoru pořádáme hasičský ples. Již po několik let nám hraje kapela SCÉNA. Ples se určitě vydařil, ale musíme si přiznat, že většinu výdělku nám zajistí tombola.

3. března naší jednotce v nočních hodinách byl operačním střediskem nahlášen požár rodinného domu v Čepřovicích. Jednalo se o bytovku vedle zbrojnice. Po provedeném průzkumu bylo provedeno odvětrání společné kotelny. Poté přijeli kolegové ze Strakonic, kdy sepsali spolu s policii zápis o této události. Škoda nevznikla žádná. I v tomto roce jsme se zúčastnili školení velitelů konané ve Strakonicích na HZS. 19. března jsme vylovily v Jiřeticích rybník, kde máme po několik let ryby. Prodej ryb je jedna s možností, s které nám malou měrou přispívá do naší společné kasy. Díky několika takovýchto aktivit jsme si mohli objednat vycházkové zimní bundy. Již pokolikáté se zúčastňujeme velikonočního pochodu na již známí Švecburg. Na této akci hradní pán vždy připraví nějaké překvapení pro účastníky zájezdu. Prvního dubna školení pro strojníky kdy jsme vyslali nového strojníka, kdy v letošním roce musí dokončit druhou polovinu školení. Na žádost paní starostky jsme v dubnu nařezali dřevo na pálení do naší hospody. Tradicí je stavení máje. Tyto máje stavíme jak v Čepřovicích v Jiřeticích a Koječíně. V květnu se nacvičuje požární sport, i když jen okrajově. Musíme si přiznat, že i nám stárne členská základna. Priorita pro nás je i nadále zásahová činnost. V tuto dobu probíhá příprava zásahových vozidel na STK. Obě vozidla prošla bez závad.

28. května při příležitosti již zmíněného založení našeho sboru jsme byli pořadateli okrskové soutěže v našem okrsku. Této soutěže se zúčastnilo 24 družstev, i když počasí si dělalo, co chtělo, měla soutěž nekonfliktní průběh což ohodnotili někteří soutěžící. Poděkování patří našim členům, našim kolegům s Předslavic, Litochovic, Malenic a ZOD Předslavice a naší hospodě.  25 června se naše dvě družstva vypravili na pohárovou soutěž do Bílska. Už po cestě bylo znát, že počasí nevěstí nic pěkného, což se v několika minutách potvrdilo. Soutěž byla zrušena, nebylo kde soutěžit, protože kroupy zničily vše. Při zpáteční cestě nám byla operačním střediskem nahlášena technická pomoc. Vyjeli jsme do Všechlap na padlý strom. Po příjezdu na místo zde byly kolegové z Předslavic. Provedli jsme odklizení prostoru. 27 června opět nahlášená technická pomoc na padlé stromy od mlýna na Kakovice. Provedli jsme odklizení a vrátili se na základnu. 18 července nás operační poslal na padlý strom do obce Stříteže. Na našem hřišti jsme 27 srpna opekli prasátko, něco málo popili. Navštívili nás i kolegové z Předslavic. Počasí se povedlo, prasátko určitě chutnalo tak můžeme určitě příště tuto akci zopakovat. Další technická pomoc nedala na sebe čekat, kdy nám operační středisko nahlásilo ztracenou osobu. Údajně se nacházela v kukuřičném poli. Po několika minutách se policie rozhodla toto pole prozkoumat. O několik minut bylo nahlášeno, že dotyčná osoba byla nalezena a ošetřena zdravotníky. Této pomoci se zúčastnili kolegové s Předslavic, HZS Strakonice a policie ČR.

4. září nám operační středisko nahlásilo technickou pomoc na odstranění sršního hnízda na Ovčíně. Tato událost pro nás dost nezvyklá. Kuriozita byla, že jsme neměli k této události jak vyjet. DA12 vyjížděla s našimi mladými hasiči na pohárovou soutěž. Nechtěli jsme jim zkazit soutěž a ani jsme nechtěli vyjíždět s cisternou, tak jsme jak jistě uvidíte na obrázkách měli jsme v záloze jiná zásahová vozidla, takže technická pomoc byla splněna. Toto v rámci fyzické zdatnosti. Šlapací kola nakonec nebyly použity. 7. září se konal ve Zbirohu šestý ročník hasičského Tatrování. Bylo pěkné počasí tak jsme s kolegou jeli podpořit naše kamarády. Do Zbiroha jsme darovali tři naše koňské stříkačky, o které se hezky starají. S těmito kolegy se také setkáváme ve Volyni na Firemanovi. To se také stalo 1. října na již desátém jubilejním ročníku, kde jsme měli tři naše závodníky. Tito s jejich fan clubem děvčat dosáhli pěkného umístění. V této soutěži prokázali svou zdatnost. V říjnu nás paní starostka požádala o podříznutí ztrouchnivělého stromu na rozcestí u ZOD. Který již ohrožoval kolem jdoucí. Od hasičů z Bavorova jsme byly pozváni na slavnostní předání nového zásahového vozu Tatra. Předání se konalo 12. listopadu v Bavorově. 10. prosince jsme se s panem starostou hasičů zúčastnili vánoční besídky mladých hasičů v jejich klubovně, kde jim byly předány různé dárky a po přáno mnoho dárků pod stromečkem. Týž den naši členové navštívili valnou hromadu hasičů v Předslavicích, kde jim poděkovali za spolupráci mezi oběma sbory. 15. prosince jsme se zúčastnili školení na PC na HZS Strakonice. Jednalo se o JPO III. V tomto roce náš obecní úřad podepsal na žádost obecního úřadu Bohunice mezi obecní pomoc na úseku PO. IZS Jčk tuto pomoc potvrdil. To znamená, že jsme na požádání obecního úřadu povinni zajistit PO v obci.

V několika bodech jsem vám chtěl přiblížit dění v našem sboru, ale i v zásahové jednotce. Určitě se nám nepovedlo vše jak by jsme si přáli, ale od toho jsou problémy, aby se řešily. Dovolte mi, abych vám všem za tuto práci upřímně poděkoval. Poděkování patří také mysliveckému spolku, který se postaral určitou měrou o naše pohoštění. Přeji vám i vašim blízkým v novém roce mnoho úspěchů, pohody a hlavně zdraví při naší činnosti.

Děkuji za pozornost velitel Řízký V.