Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2015

2. 2. 2016

Zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok 2015
 

Vážené dámy a pánové, milý hosté dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní valné hromadě, která je v pořadí sto desátá od počátku našeho založení. Náš sbor byl založen roku 1906. Dnes budeme hodnotit naši činnost za uplynulý rok. K dnešnímu dnu má náš sbor 105 členů včetně mladých hasičů. Jak jsem v úvodu zmínil náš sbor v letošním roce slaví své sto desáté založení. Je to pro nás ještě v tento moment sváteční chvíle. V krátkosti mi dovolte Vám připomenout vznik a průběh těch několik málo let od vzniku až po dnešní den.

Sbor dobrovolných hasičů v obcích Čepřovice, Kakovice a Jiřetice byl založen 28. ledna roku 1906. První a vlastně i zakládajícími členy výboru byli za Čepřovice pánové Pilnáček, Carda, Sýkora, Chvosta a Kout. Za Kakovice pánové Kudrle a Švejda a za Jiřetice pánové Lafata a Boška. V roce 1907 – 1927 byla činnost sboru různorodá. Velkým problémem byla v této době účast členů na různých cvičeních, kterou definoval p. Pícha slovy: Na sbor Čepřovický musí být vždy pohlíženo s úctou, tedy nesmíme dáti podnět k nějakému zesměšňování. Nestyď se nikdo na veřejnosti, že jsi hasič, nýbrž musí to býti tvoji chloubou, že nasazuješ život v nebezpečí dobrovolně pro svého bližního. Ten, který dnes uráží Tebe, může Tě potřebovat zítra i dříve, kdy jistě bude Tě prosit, bys mu zachránil co nejvíce. Tedy své cvičení neber na lehkou váhu.

V průběhu roku jsme se věnovali údržbě a opravám naší techniky ať se jedná o dvě výjezdová vozidla tak i o další materiál, který slouží k naší činnosti. V kulturních akcích jako první byla samozřejmě valná hromada konaná 17. ledna zde v KD. Poté následoval hasičský ples první sobotu v únoru, který se určitě líbil. Jako další zdařilá akce je maškarní průvod obcemi Čepřovice - Ovčín, Jiřetice, Koječín a Bohunice. Na této akci hudební produkci zajišťuje p. Boška jako vždy.

31. března naší jednotce byla vyhlášená technická pomoc po silném větru operačním střediskem v Č. Budějovicích na padlé stromy mezi obcemi Kakovice - Předslavice poté na zavěšený strom mezi Kakovicemi - Litochovicemi na tuto událost vyjížděla obě vozidla. První týden v dubnu na velikonoce se již tradičně zúčastňujeme dálkového pochodu na již známý hrádek Švecburg v Kváskovicích. V letošním roce účastníkům moc nepřálo. Dvacátého dubna byl naší jednotce operačním střediskem nahlášen požár lesa u křižovatky na Střítež, k této události vyjížděla CAS 32 po chvíli, přijela jednotka HZS. Byla provedena lokalizace požářiště. V tomto případě žádná škoda nevznikla. Dvacátého pátého dubna jsme byly požádáni zemědělským družstvem o technickou pomoc, kde jsme ochotně pomohly. Naše spolupráce s družstvem je na dobré úrovni. V letošním roce jsme se zúčastnily okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v Přechovicích, kde pořadatel bylo SDH Volyně v pěkném prostředí. Této soutěže se zúčastnila obě družstva jak ženy, tak muži. V červnu naše obec oslavila 700 let od svého založení. Po oslovení obecním úřadem jsme byly nápomocni při těchto oslavách. Poté jsme zajištovali požární asistencí na mistrovství Evropy v motokrosu v Jiníně a to 6. července. Dne 8. července operační nám vyhlásilo výjezd. Jednalo se o technickou pomoc na padlé stromy mezi Ovčínem a rozcestím na Skály. Po ukončení této pomoci jsme byly znovu povoláni do obce Skály na padlý máj, který byl zavěšen v elektrickém vedení. Zde jsme zajistily prostor okolí a čekalo se na jeřáb. Další naší aktivitou jsou ryby, které máme v Jiřeticích pro naše členy a občany kde výtěžek přispívá na naši činnost.

Určitě jste zaregistrovali, že klimatické podmínky v naší zeměpisné šířce i délce se poslední dobou dost radikálně mění. V minulých letech byly nebo stále jsou povodně nebo silné větry. I letošní rok nebyl vy jímkou ten se projevil velkým suchem což se dost projevilo na výjezdech hasičů. Naší jednotce byl 26. července nahlášen požár pole v Nišovicích. Vyjížděli obě zásahová vozidla. Tato událost nebyla pro naší jednotku poslední. 31. července byla povolána operačním střediskem do Krajníčka na požár obilného pole. Druhý den opět obě vozidla vyjížděla do obce Bílsko. Opět hořelo pole i zde se jedná o cizí zavinění v důsledku sucha. Další událostí byl velký požár pole u Tourova, kde hořelo na 50 ha pole a části lesa. K této události vyjížděla obě vozidla. Na této události si všichni zúčastnění sáhly na samé dno svých sil, ale prokázali, že jsou věrni svému poslání. Zasahovalo zde 18 jednotek HZS i JSDHO. Druhý den vyjížděla obě vozidla do Litochovic na požár stohu. Díky v časnému zásahu traktoristy nedošlo k žádné škodě. Po těchto zásazích bylo nutné provést na vozidlech drobné opravy a ošetření výstroje členů zásahové jednotky. Všem členům, kteří se podíleli na těchto zásazích patří poděkování také v tomto duchu jsme obdrželi děkovný dopis od ředitele JK HZS. Kde děkuje naší jednotce za pomoc v extrémních podmínkách. Dne 18. srpna byla provedena technická pomoc. Jednalo se o vyčištění obecní studně v Jiřeticích. Další událostí kdy bylo po dešti a zdálo se, že období požárů skončí naše jednotka, byla operačním střediskem povolána na požár rodinného domu ve Volyni. Vyjížděla obě vozidla. Na místě již zasahovali JSDHO Volyně a HZS Strakonice. Naše jednotka pomáhala s vyklízením půdních prostor. U této události se dá říct, pokud není dostačující prostor pro výškovou techniku nelze ji využít, proto se tyto práce museli provádět pomocí žebříků zvenčí objektu. Dům byl po rekonstrukci.

V září se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním sportu O pohár starostky v Krajníčku. V letošním roce jsme se více věnovali represi. Možná se zdá, že jsme se nevěnovali soutěžím, ale opak je pravdou. Jako jednotka zařazená do kategorie 3/1 nemáme tolik možností se věnovat všem aktivitám. Proto se držíme toho, k čemu jsme předurčeni. Toto je naše priorita a za to jsme našim členům vděčný. Dne 11. září nás zemědělské družstvo požádalo o technickou pomoc. Potřebovali při umytí bagrů, které čistili vodní nádrž v Marčovicích a další ve Stříteži na silážním žlabu. Dne 19. září jsme se zúčastnili takticko prověřovacího cvičení v Malenicích. Tohoto taktického cvičení se zúčastnil celý volyňský okrsek, který čítá deset sborů. Tématem tohoto cvičení byla součinnost jednotek při dálkové dopravě vody na velkou vzdálenost. Dálková doprava byla provedena na 1980m s převýšením 100m. V průběhu října byly provedeny drobné opravy na technice a zároveň školení zásahové jednotky podle daného rozvrhu formou DVD. Tyto témata jsou dána HZS. Dvacátého listopadu jsme byly vysláni operačním střediskem do obce Úlehle na záchranu osob po několika minutách byla naše jednotka stažena zpět na základnu. Jedna smutná zpráva bohužel taky patří do našeho života a to 26. listopadu jsme se rozloučily s p. Hlávkou Josefem, který byl dlouhá léta naším aktivním členem a zároveň také velitelem SDH. Čest jeho památce.

V prosinci jsme s pane starostou navštívily besídku našich mladých hasičů v jejich klubovně, kde měli jejich vedoucí připravenou vánoční besídku. Zde jsme oba poděkovali za jejich činnost a reprezentaci našeho sboru a popřáli jim bohatého ježíška s mnoha dárky pod stromečkem. O jejich činnosti jistě bude hovořit jejich vedoucí. 

Tímto jsem Vás chtěl seznámit s naší činností za uplynulé období, které dnešním dnem hodnotíme. Ve zkratce jsem zachytil dění v našem sboru i v zásahové jednotce tak jak šel čas. Na vás je nyní posoudit zda je tato cesta správná či nikoliv. Na DVD uvidíte činnost našeho sboru i činnost zásahové jednotky. Záměrně jsem nikde neuváděl jména, abych na někoho nezapomněl. Na každém je jak se k dané situaci postaví. Dále už to nebudu prodlužovat, ale ještě mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na celkové činnosti našeho sboru a zároveň jeho zviditelnění.

 

Přeji Vám mnoho zdraví do nového roku a našemu sboru aby vydržel aspoň dalších 110 let.

děkuji velitel Řízký