Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2014

24. 1. 2015

Zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok 2014

 

    Dámy a pánové, milý hosté dovolte, abych Vás přivítal na dnešní valné hromadě. Rok s rokem se sešel a máme zde bilancování. Toho co se povedlo, nepovedlo prostě vše o činnosti celého sboru tak i zásahové činnosti. Uběhlo pět let a znovu budeme volit nové vedení sboru.
Minulá valná hromada se konala 18. ledna, zde v KD. Začátek valné hromady již tradičně zahajují naši mladí hasiči svými scénkami. V lednu tradičně probíhá příprava na náš hasičský ples, který  pravidelně pořádáme první sobotu v únoru. Na plese nám zahrála kapela Scéna.

Poté se v únoru připravujeme na maškarní průvod, který se uskutečnil 1. března, na kterém zahrál p. Boška a přálo nám i počasí.

13. března školení a výcvik pro velitele ve Strakonicích na hasičské stanici.

16. března na pokyn operačního střediska výjezd na padlé stromy do obce Skály. Poté výjezd k požáru v obci Ovčín, kde shořela hranice dřeva několika metrů od obytného domu.                                              

21. března školení strojníků opět na stanici ve Strakonicích.

22. března se uskutečnila brigáda na pomoc ZOD Předslavice při sběru kamene, zde se zúčastnilo 20 našich členů. Počasí pěkné, nálada dobrá, grog ještě lepší.

20. dubna jsme se zúčastnili pochodu na hrádek do Kváskovic, kdy letošní ročník byl zpestřen útokem nepřátelských vojsk na osazenstvo hradu. Poté bylo podáno občerstvení. Počasí přálo, účast celkově byla dobrá.              

25. dubna naší obci byla od HZS Strakonice předána cisternová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 815. Naši škodu RTHP CAS 25 jsme postoupili obci Cehnice 27.dubna.

Na prvního máje stavíme v obcích Čepřovice, Jiřetice a Koječín májky, které se potom hlídají, někteří do ranních hodin.   

2.května jsme se zúčastnili taktického cvičení, které proběhlo ve Strakonicích na Podskalí v kempu a to až do neděle 4.května. na tomto cvičení se prováděla dálková doprava vody, jak jednoduchým tak dvojitým vedením a to  ve dne i v noci. Poté na JSDHO Čimelice předvedlo záchranu osob z nabouraného vozidla včetně první pomoci a jako další ukázky záchrany osob z hořícího vozidla převážející nebezpečné látky. Na tomto cvičení se ukázalo, že některé jednotky neví co je sběrač jinak kalhotky. Byli jsme ubytováni v chatkách a o stravování se starali dobrovolní hasiči z Horní Břízy od Plzně.

V našem okrsku proběhla okrsková soutěž a ta 17.května v Nišovicích. Počasí nám moc nepřálo tak se upustilo od překážek. Běhal se rovný úsek s hadicemi a potom požární útok. Muži obsadili 2. místo a ženy taktéž 2. místo. 

30. květena jsme s oběma vozidly provedli kondiční jízdy, kde každý řidič ujel přibližně 10km v rámci výcviku.

14.června proběhla okresní soutěž v požárním sportu ve Strakonicích. Této soutěže se zúčastnili jak muži  tak i ženy. V okresní soutěži  obsadili muži  4.místo a ženy 3.místo a v pohárové soutěži se muži umístili na 6.místě a ženy na 3.místě.
5.července pohárová soutěž v Bílsku. Muži obsadili  6.místo a ženy 1.místo.

14. července jsme byli požádáni SHD Vacovice o pomoc při doplňování vody na pohárové soutěži.

18.července výjezd na VKK Litochovice, kde jsme za použití hasících přístrojů dohašovali ohniska požáru v řídícím panelu.

21.srpna jsme provedli rozvod vody v Hošticích po kempu pro účastníky akce  Stodola Michala Tučného. Poté jsme zajišťovali asistenční hlídku a to 22.-23.srpna. V tentýž den se naše ženy zúčastnily pohárové soutěže v Bavorově, kde po nezdařeném útoku obsadili 6.místo.

30. srpna se ženy zúčastnily pohárové soutěže v Jiníně, kde skončili na 5.místě.

V letošním roce proběhla ve Zbirohu tradiční Tatrování. Do tohoto expozice jsme darovali tři tažné stříkačky. Zbirožští hasiči tudíž nás každoročně zvou na svoje aktivity. Využili jsme této situace, zajistili autobus a vyrazili jsme. Bylo se na co dívat, tolik hasičských tater na jednom místě není vidět každý den. Zde hasiči předvádí svoje auta. Této společenské události se zúčastnili naši členové  jak mladí, generace střední tak zástupci  nejstarší věkové kategorie. Myslím si, že kdo se zúčastnil jistě potvrdí, že ten den nebyl vůbec promarněný, protože si mohli prohlédnout muzeum, zároveň posedět u žejdlíku dobrého piva u kterého hrála muzika. Den jak malovaný a řidič  ČSAD STTRANS Láďa Fűrbach perfektní. Jak jsem se zmínil zájezdu se zúčastnili tři kategorie členů. Byla to jedna z několika zdařilých akcí.

 13. září ukončení sezóny na místním hřišti, kde pro naše členy každý rok zakoupíme prasátko a něco k pití. Tohoto dne se zúčastňují i naši nejmladší hasiči, kdy přes den pro ně jejich vedoucí připravují různé hry.

Za týden nás ZOD Předslavice požádalo o technickou pomoc. Jednalo se o umytí silážního žlabu, kde chtěli položit asfaltový koberec. I po této stránce máme s ZOD Předslavice dobré a přátelské vztahy.

26. září jsme se rozloučili s naším členem panem Jaroslavem Řezníkem st.

A navečer téhož dne jsme se sešli u burčáku kdo měl zájem přišel.Letos zřejmě byla dobrá sezóna, byl kvalitní.  Svou kvalitou se projevil po dvaceti minutách.

3. října se ve Volyni uskutečnil devátý ročník Volyňský Fireman. Této soutěže se zúčastnili naši dva borci Michal Mácha a Pavel Boška ml. Jedná se zde víceméně o fyzickou zdatnost soutěžících.

11. října byl proveden výlov rybníka v Jiřeticích. Tyto ryby byly prodávány hned na břehu a potom po našich obcích.

Ty peníze, které se vyberou na maškarním průvodu jsou použity na tyto dvě akce.

Letos  jsme přivezli nové ryby, které byly opět dány do nádrže v Jiřeticích. Mělo by tam být 250-260 ryb.

Dále jsme byli požádáni odbornou radou mládeže ve Strakonicích zda by jsme nezajistili závod požární všestrannosti, která se konala 18. 10. 2014 v Čepřovicích. Nebyly to snadné přípravy, protože v pátek jsme nevěděli jestli se budeme  koupat nebo plakat. Zato sobota nám to vynahradila krásným dnem. Celkem velkou účastí soutěžících a myslím si i přispěním zdárným průběhem.

Tímto bych chtěl poděkovat našim členům i některým občanům, kteří se této akce zúčastnili. Kdo chtěl přijít a pomoc přišel, kdo nechtěl nepřišel. To jistě není třeba více komentovat.

Další brigáda se uskutečnila 15.listopadu, kdy jsme podráželi strom u KD, protože ničil taras, který se trhal a ohrožoval účastníky silničního provozu. Dále se podřízl strom v mateřské školce. Vše bylo uklizeno a začištěno.

V letošním roce se nám nepodařilo dát do kupy družstvo veteránů. Takže jsme se nezúčastnili memoriálu Věry Vondrové. Nechceme a nebudeme si půjčovat půlku družstva to je naše přesvědčení se, kterým všichni účastníci souhlasili.

20. prosince jsme se s panem starostou a velitelem SDH zúčastnili Vánoční besídky mladých hasičů v jejich klubovně, kde jim byly předány upomínkové předměty a zároveň poděkování za dosažené výsledky kterými zviditelňují náš sbor.

1. ledna  2015 v 00.42 min nám byl dán operačním střediskem v Č. Budějovicích vyhlášen poplach. Jednalo se o rodinný domek ve Stříteži. Je to smutné, ale je to jenom technika. Zklame člověk natož věc. Nebyli jsme schopni zásahu, protože se nepodařila nastartovat cisternu v důsledku spínače osvětlení bočních dveří nástavky. Ihned byl informován operační důstojník v Č.B.

Alespoň jsme kolegům z Litochovic zapůjčili tlakové láhve na dýchání.

Tady vidíte, že ne všechno se daří tak jak bychom si představovali. Ale i tak výsledky naší práce jsou dobrým znamením toho, že naše dlouholetá činnost a tradice se stále rozvíjí. Proto Vás žádám, abyste nadále podporovali naší společnou práci.

                               Ať stále platí naše heslo

                           „Bohu ku cti – bližnímu pomoci“

Toto máme v našem úvodu zakládajícího listu, kdy náš sbor osloví v roce 2016 stodeset let založení. Doufám, že i nadále budou tato slova plodit v jakékoliv době.

V této zprávě jsem Vám přiblížil dění v našem sboru. Určitě ne všechno se daří, ale myslím si, že cestu, kterou jdeme je správná. To už, ale musí posoudit celá členská základna, protože té skládáme účty.

Ještě jednou poděkování Vám všem, rovněž těm, kteří nemalou měrou pomáhají v naší činnosti, abychom v roce 2016 oslavili 110 výročí našeho sboru se ctí.

Všechno dobré do Nového roku, hlavně zdraví, protože bez zdraví to prostě nejde.

 

                                   Děkuji Vám za pozornost.