Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2013

19. 1. 2014

 Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2013

Předem mi dámy, pánové a milý hosté dovolte, abych Vás přivítal na dnešní valné hromadě. Rok s rokem se sešel a máme zde bilancování. Toho co se nám povedlo, nepovedlo, prostě vše o naší činnosti sboru. Rok 2013 se opět zapsal do řady kronik našich obcí ne příliš slavně. Byla to pohroma v podobě červnové povodně.
Minulá valná hromada se konala 19. ledna zde v KD.
O příjemné přivítání a začátek se postarali naši mladí hasiči, kteří si připravují různé scénky.
V lednu už tradičně probíhá příprava na náš hasičský ples, který pravidelně pořádáme první sobotu v únoru. Na tomto plese nám zahrála kapela Scéna. V letošní přípravě jsme dali prostor našim mladším vrstevníkům, aby připravily nějaký program na zpestření. Což si myslím, že se povedlo a patří jim poděkování. Dále se sháněli sponzoři na různé ceny. Ples se určitě vydařil.
Poté se v únoru připravujeme na maškarní průvod, který proběhl 9. února, kde muziku zajišťuje p. Boška Pavel. Letošní maškarní proběhl v pohodě i počasí nám přálo.
26. února v 23. hod 27 min nám byl vyhlášen operačním střediskem v Č. Budějovicích požár kontejneru zde v Čepřovicích. Vyhlášen byl z důvodu, že zde projížděla hlídka policie ČR. Jednalo se o kontejner zde u KD. Zřejmě žhavý popel.
2. března jsme podřízli strom u naší zbrojnice. Hrozilo zde lámání větví stářím stromu. Také nám zanášel okapové svody. Toto dřevo používáme na otop do zbrojnice.
Jako každoroční velikonoční podchod jsme šli do Kváskovic na hrádek Švecburg. Nyní už dost mediálně znám i v televizi. V letošním ročníku nám nepřálo počasí. Tyto měsíce byly deštivé.
V březnu tradičně probíhá školení a výcvik pro velitele a strojníky na HZS Strakonice. Za naší jednotku tři velitelé a pět strojníků.
Na pozvání školícího zařízení a muzea ve Zbirohu na Plzeňsku jsme se zúčastnili slavnostního otevření sezóny a to 27. dubna. Tomuto centru jsme věnovali naše tři koňské stříkačky, aby byly zrekonstruovány. Na těchto vystavených exponátech jsou desky, kde je napsáno, kdo a kým byla tato technika zapůjčena nebo věnována. Myslím si, že takto ošetřená technika je na dobrém místě, kde plní svůj účel mnohdy lépe než když je někde zapomenuta.
Nesmím zapomenout na stavění májek v našich obcích. Kdy, se také podílíme na jejich přípravách jak v Čepřovicích, Jiřeticích a Koječíně. Zúčastňujeme se také prvomájového průvodu v Měkynči.
Hned 3. - 5. května se část naší zásahové jednotky zúčastnila taktického cvičení ve Střelských Hošticích. Cílem tohoto cvičení je vyzkoušet si záchranu osob s hořícího domu v nočních hodinách. Druhý den záchrana osob na vodě a poté dálková doprava vody. Tohoto cvičení se zúčastnilo cca. 50 členů ze Strakonicka. Tato forma cvičení má něco do sebe. Může se zúčastnit větší počet členů zásahové jednotky, kde si mohou vyzkoušet, jak vypadá skutečný zásah.
Taktéž byla provedena příprava obou zásahových vozidel na STK. Obě vozidla úspěšně prošla i když mají něco za sebou. Stále nám dobře slouží, k čemu byly určeny.
Také jsme se připravovali na sportovní sezónu. Jako první je naše okrsková soutěž našeho okrsku Volyňska. V této sezóně se konala v Nihošovicích u příležitosti 90. let založení jejich sboru. Za náš sbor se zúčastnilo družstvo žen a družstvo mužů. Kde ženy obsadily 2. místo a muži 5. místo. O týden později se ženy zúčastnily soutěže v požárním sportu v Cehnicích, kde obsadily 2. místo. Další víkend 8. června se konala okresní soutěž v požárním sportu ve Strakonicích. Tady se zúčastnily naše ženy a obsadily 3. místo.
Jak jsem se již zmínil, červen byl tím, který opět ukázal, že příroda je silnější než člověk. Naším obcím se pohroma většinou vyhnula, až na nějaké výjimky. Byly vytvořeny zábrany, aby nešla voda do obytných domů. Dole u potoka byla situace vážnější, kde bylo opět vyplaveno obydlí p. Koutové z místního potoka. Na žádost pana starosty obce, bylo prováděno monitorování toků, kde jsem určil členy, kteří měli toto na starosti. Jedenáctého června jsme byli, požádáni p. Šťouralem z Úlehle o technickou pomoc. Jednalo se o vyčištění studně po přívalové vodě. Poté nás požádal také p. Prázdný ze Strunkovic nad Volyňkou. Také se jednalo o vyčištění studně.
Šestého července pohárová soutěž v Bílsku, kde se zúčastnily, obě naše družstva. Děvčatům se požární útok nepovedl. V rozmočeném terénu se nepovedl nasadit sací koš. Chlapci obsadili první příčku, která jim udělala takovou radost, že mě vykoupali v kádi. Někdy je s nimi riziko jezdit. Ale je to parta, která drží pohromadě.
Třetího srpna v 15.40 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byl nám nahlášen požár a to mezi obcemi Čejetice a Mladějovice. Hořel zde sběrací vůz na slámu. Kdy poměrnou část uchránil sám řidič, i když utrpět popáleniny. Zachránil pole s obilím, kdy s tímto vozem stačil ujet na louku. U tohoto požáru zasahovala jednotka HZS Strakonice s úplně novou automobilovou stříkačkou na podvozku TATRA 815 sedmičkové řady 6x6. Tato událost byla její premiérou. Cisternu jsme si prohlédli a zjistili, že je to malý rybník na kolech.
Šestého srpna jsme vyjížděli na padlý strom mezi Ovčínem a Čepřovicemi. Bylo 21.45 hod. I tento měsíc byl pro naší jednotku v celku pestrý.
Další událostí byl požár včelína v obci Neuslužice. Vyjížděla CAS 25RTHP. Majitel vykuřoval včelstvo a došlo ke vznícení hořlavého materiálu. Ze včelína nezůstalo nic. Jednalo se o dřevěný objekt, kde zahynula i včelstva. Naše jednotka zasahovala jako první, zde jsme museli jako první provést i průzkum. Poté byl nasazen proud D. Bylo prováděno ochlazování okolí, protože v blízkosti včelína se nacházel rodinný dům. Tohoto požáru se zúčastnila jednotka HZS Strakonice a JSDHO Volyně.
Jako každoročně zajišťujeme vzpomínkovou akci Stodola Michala Tučného v Hošticích. V letošním ročníku byl pro nás delší, kdy ve středu jsme museli zajistit dálkovou dopravu vody do campu. Část vedení byla až do neděle. V témže víkendu se družstvo našich žen zúčastnilo soutěže v Bavorově, kde obsadily 4. místo. Po soutěži jsme odjížděli do Hoštic na asistenční hlídku, kde byla již cisterna.
Dále se družstvo mužů zúčastnilo soutěže o pohár Starosty Krajníčka. Tady obsadily 8. místo. Tyto soutěže nejsou zařazené do okresního kola. Jedná se pouze o PHS – 12. Tento typ soutěží nám vyhovuje, protože se jedná o stejný typ stříkaček. Konec srpna se na místním hřišti dělalo malé ukončení sezóny, kde si pečeme prasátko. Zahraje nám reprodukovaná hudba, nějaký žejdlík vypijeme. Pro malé hasiče je připraven menší program od jejich vedoucích, letos se mohli svést na čtyřkolce. Takhle vypadá naše zakončení sezóny, kterého se mohou zúčastnit všichni co jsou nám nápomocni při naší činnosti.
Čtrnáctého září se pravidelně naši veteráni zúčastňují memoriálu Věry Vondrové na Pražáku a to je jedna z posledních soutěží.
Jak máme plán činnosti stanoven, každý první pátek v měsíci probíhá školení zásahové jednotky.
19. září tj. sobota jsme ZOD Předslavice pomohly se sběrem kamene. Sešlo se nás 19. členů, byla legrace a krásné počasí. Za tuto brigádu máme motor do Avie.
V listopadu naší jednotce byla nebo respektive obecnímu úřadu podaná smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 116 625kč. V prosinci tato dotace byla schválena krajským úřadem Jihočeského kraje. Tato neinvestiční dotace nelze použít na nic jiného než na vybavení jednotky. Za tyto peníze byly zakoupeny zásahové obleky Zahas – šest kusů, zásahové boty Zeman 4 kusy. Zásahové přilby Collet 3 kusy, ruční svítilna, krém na boty a další. Nyní budeme mít vybavenou naší zásahovou jednotku, která činí 17. členů. Vybavení na jednoho člena je cca.15 000kč.
Čtrnáctého prosince jsme se s panem starostou zúčastnili vánoční besídky našich mladých hasičů. Oba dva jsme předali malé dárky a poděkovali za jejich bohatou činnost, kterou zvýrazňují náš sbor. Samozřejmě poděkování jejich vedoucím. Ostatně činnost uslyšíte od jejich vedoucího Jardy, který jim věnuje veškerý volný čas.
          Tady vidíte, že výsledky naší práce jsou dobrým znamením toho, že naše dlouholetá činnost a tradice se stále rozvíjí. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste nadále podporovali naší společnou práci
                                               Ať naše heslo platí
                                    " Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci "
            V několika bodech jsem Vám přiblížil dění v našem sboru. Určitě ne všechno se nám podařilo, ale myslím si, že naše cesta je správná. Ale to je jen a jen můj názor. To už posoudíte Vy. Ještě jednou poděkování Vám všem, rovněž těm, kteří nám k tomu poskytují podporu. Všechno dobré do Nového roku a hlavně zdraví, protože bez zdraví to prostě nejde.
                                                                  Děkuji za pozornost
 
PS: ještě bych popřál štěstí, protože na Titaniku byly všichni jen zdraví a všichni víme jak to dopadlo