Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2012

25. 5. 2013

 Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2012

Dovolte, abych Vás osobně přivítal na dnešní valné hromadě a seznámil Vás o činnosti našeho sboru.

Minulá valná hromada se konala 14. ledna 2012 zde k KD. O přivítání s pěkným kulturním vytoupením se postarali naši MH. Na této valné hromadě jsme si stanovili úkoly pro tento rok, který dnešním dnem hodnotíme a to co se podařilo a co ne. Po skončení jednání nám  zahrála dvojice Tezerek - Fér plej.

Leden je vždy přípravou na náš hasičský ples, kdy se shání sponzoři a různé věci související s tombolou. tradičně první sobotu v únoru pořádáme hasičský ples. Na tomto plese nám hrála kapela Scéna - pana Jůzka. Účast byla vcelku dobrá, nálada určitě vynikající, ale ještě je znát, že i do těchto kulturních akcí zasáhla ekonomická krize, kde se s ní můžeme setkat v každém sboru. Jako další společenskou akcí je tradiční masopustní  průvod obcemi. V letošním roce se zúčastnil docela velký počet masek. K tomu všemu hrál pan Boška na harmoniku. Jako další povinnost byla příprava vozidel na STK. Po té obě vozidla prošla technickou kontrolou na STK ve Vlachově Březí. V březnu začíná školení pro velitele, které proběhlo9. - 10 března v počtu dvou členů. Třetí se zúčastnil ve druhém pololetí na HZS Strakonice. Po velitelích následují ve školení strojníci, kteří v počtu pěti absolvovali dvoudenní školení. Další školení naší zásahové jednotky probíhá každý první pátek v měsíci v naší zbrojnici. Na Veliknoce také již tradičně vyrážíme n pochod do Kváskovic na hrádek Švecburk, po prohlídce a opečení vuřtů zakončíme pochod občerstvením v místním pohostinství. Také jsme pracovali a to v Jiřeticích na požázní nádrži. Po opravě z minulého roku jsme zabetonovali podloží  pod panely na hrázi, za pomoci jeřábu zapůjčeného ze ZOD Předslavice byly položeny panely na již opravenou hráz a požární nádrž mohla být napuštěna. Další společenskou akcí je stavění máje v Čepřovicích, Jiřeticích i Koječíně. 1. května se již po několikáte zúčastníme májového průvodu v nedalekém Měkynci.
4.-5. května jsme se zúčastnili námětového cvičení v Kadově u Blatné.Cvičení mělo dvě hlavní témata:
1.hledání ztracené osoby v terénu za snížené viditelnosti
2.dálková doprava vody prováděná s různými možnostmi poruch na dopravním vedení
Celkem se tohoto cvičení zúčastnilo 48 členů SHD z celého okresu. V květnu začínáme cvičit požární sport. Letošní okrskové kolo se konalo v Malenicích, soutěže se zúčastnilo družstvo mužů i žen. Ženy získaly 2.místo, muži  7. místo. Druhého června se naše ženy zúčastnily okresního kola ve Strakonicích, kde obsadily 3. místo. Další ze série soutěží, kdy se našim ženám dařilo, byla  9.června soutěž ve Stožicích, za 1. místo dostaly dokonce finanční částku, kterou prokoupily za potřebné věci na požární sport. V týdnu, kdy se hrál evropský fotbal a my utkání sledovali na videoprojekci v naší zbrojnici, se ve 23,58 hodin rozezněla siréna. Vyjížděli jsme k požáru osobního automobilu do nedalekých Litochovic k panu Novotnému. I když zpráva  byla zprvu zmatená, přesto nás místní občané navedli na místo požáru a my zasahovali jako první, po nás přijela zásahová jednotka HZS Strakonice a SDH Volyně. Bohužel, automobil zcela shořel a bylo zřejmé, že byl úmyslně zapálen. Nebylo to v tomto případě poprvé. Při tomto zásahu jsme poprvé použili vysokotlak, který jsme si sami nainstalovali.  Další soutěž v požárním sportu se konala v Kváskovicích, kde se obě naše družstva umístila na předních místech - muži 1.místo, ženy 2.místo. Za čtrnáct dní soutěžila obě naše družstva v pohárové soutěži v Bílsku, ženy se umístily na 4. místě, muži měli neplatný pokus. Jsou prostě dny, kdy se nadaří, ale přesto jim patří poděkování. 5. srpna v nočníchhodinách a to 22,25 hodin jsme  byli operačním střediskem v Č. Budějovicích požádáni o pomoc při odstranění padlých stromů v úseku od Koječína po zastávku Krajníčko. u těchto událostí se musíme domlouvat pouze telefonem, protože vysílačky, které používáme, jsou v této době k ničemu. 11.srpna se naše ženy zúčastnily pohárové soutěže v Malenicích, kde obsadily 5.místo. Na této soutěži používala družstva požární stříkačky  různých obsahů. Naše obě družstva soutěží s klasickou, neupravenou PHS-12 a i tak dosahují pěkných umístění. Již tradičně se zúčastňujeme asistenční hlídky na festivalu Stodola M. Tučného. Tento ročník byl již 15. a vzpomínkový k jeho nedožitým pětašedesátinám. Další pohárová soutěž se konala 1.září v Krajníčku a naši muži obsadili 3.místo. Aby nesoutěžili jen ti mladí, také naši veteráni se zúčastnili na Pražáku pohárové soutěže při příležitostí vzpomínky na Věru Vondrovou a umístili se na 4. místě. Ten stejný den jsme na zdejším hřišti zakončovali sportovní sezonu. Opekali jsme prasátko, popili, zatančili a zazpívali při hudební produkci  diskžokeje a v ranních hodinách se odebrali do svých domovů, Tuto akci si financujeme z vlastních postředků, které dáme jakýmkoliv způsobem dohromady. To ale neznamená, že mezi nás nemůže přijít kdokoliv z Vás.ZOD potřebovalo vyčistit plochu pro položení asfatové vrstvy a vyčištění kanalizace. za tuto práci nám budou darovány dvě půlky prasete a my je využijeme jako ceny do tomboly na našem plese.17. listopadu nám byl v 18,25 hodin vyhlášen požár v obci Skály.  Opět jsme vyjížděli podle zmatené zprávy.Po projetí obcí jsme telefonem zjsťováli, kde vlastně hoří. V Kváskovicích jsme se míjeli s HZS Strakonice, i oni jeli do Skal, po opětovném telefonátu jsme dojeli do Radějovic, kde se po setkání s posádkou HZS Strakonice , jsme nakonec dorazili do Netonic, kde doutnala dvoukolová lesní maringotka.Velitelem zásahu jsme byli odvoláni a tak jsme po čtyřiceti minutách vrátili na základnu a zaparkovali techniku. Zásahu se zúčastnilo 14 členů zásahové jednotky a poprvé jsme se svolávali pomocí SMS zprávy na telefon. Ukázalo se, že toto svolávání je účinější,než cokoliv jiného.
13.listopadu jsme se v Předslavicích naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem Františkem Koutem.
I v letošním roce jsme se sešli u vánočního  stromku na návsi a popřáli si veselé svátky. Silvestra a začátek nového roku jsme slavili v naší společné místnosti v požární zbrojnici, kdy mezi nás přijdou naši kamarádi, pobavíme se, připijeme si o půlnoci a venku uděláme i menší ohňostroj.
Kdo podle Mayského kalendáře čekal 21. prosince konec světa, ten se nedočkal. Proto ním všem nezbývá nic jiného,než se znovu zapojit do naší společné dobrovoné práce. Nebudu Vás unavovát nesmyslnými řečmi o tom, že nejsou nikde peníze. Sami víte, že co jsme si neudělali, to nemáme. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále podporovali naši společnou práci. "Bohu k cti - bližnímu ku pomoci!"
V několika bodech jsem Vám  přiblížil dění v našem sboru. Určitě ne všechno se nám podařilo. Žádali jsme o dotaci na sekvenční vrata k oběma zásahovým vozidlům bohužel dotaci se nám získat nepodařilo. Nevadí, ale zkusíme to znovu. Ještě mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši činnosti, kterou pro náš sbor vykonáváte. Přeji Vám i Vašim rodinám i blízkým v letošním roce 2013 mnoho úspěchů, pohody a hlavně zdraví.

Děkuj za pozornost.        Velitel  Václav Řízký