Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2011

5. 2. 2012

 Zprava o činnosti sboru dobrovolných hasičů Čepřovice za uplynulý rok 2011

 Dovolte, abych Vás osobně přivítal na dnešní valné hromadě včetně našich hostů a seznámil Vás s činností našeho sboru.
Minulá valná hromada se konala 15.ledna zde v KD. O přivítání členů a hostů se postarali naši mladí hasiči svým pěkným kulturním vystoupením.
I na této valné hromadě jsme si stanovili úkoly na celý rok. Tyto úkoly se nám dařilo v celku naplňovat. Podle stanoveného plánu provádíme po celý rok každý první pátek v měsíci školení a výcvik zásahové jednotky. Na začátku roku se připravují obě zásahová vozidla na technickou prohlídku. Po valné hromadě se začíná s přípravou na hasičský ples, kdy naši členové shánějí pomocí sponzorů ceny do tomboly. Ples je již tradičně první sobotu v únoru – v loni 5.února. na tomto plese byla pěkná účast, kdo máte internet, můžete tyto akce sledovat na našich stránkách. Další společenskou činností byl masopustní průvod našimi obcemi – tentokrát vynikal počtem účastníků v pěkných maskách, na harmoniku jako vždy hrál pan Boška.
V březnu začíná školení velitelů zásahové jednotky, kterého jsme se zúčastnili v počtu tří členů na HZS Strakonice. Po nich další víkend se školili strojníci a to v počtu pěti členů. Sedmého dubna byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár lesa mezi Úlehlí a Straňovicemi. Vyjížděli jsme s cisternou CAS 24 RTHP v počtu pěti členů zásahové jednotky.
Další tradiční společenskou akcí je stavění máje v našich obcích Čepřovice, Jiřetice, Koječín. Jako další akcí velikonoční pochod do Kváskovic na hrádek „Švecburg“, kde nás místní hradní rytíř pan Švec ve své zbroji seznámí s touto novodobou stavbou. Dá se říci, že se tohoto pochodu zúčastňuje stále více účastníků, zakončení se pak koná v Kváskovicích v malé hospůdce zvané Švecbar.
V květnu začíná příprava na požární sport, kdy jsou již známy termíny soutěží. Na účasti se podílí družstvo žen, družstvo mužů,družstvo veteránů a kolektiv mladých hasičů. S činností mladých hasičů Vás seznámí jejich vedoucí.
28.května proběhla okrsková soutěž neboli nulté kolo v Hošticích. Soutěžilo družstvo žen i mužů. Ženy se umístily na druhém místě, muži na místě šestém.
11.června se konala soutěž v požárním sportu ve Strakonicích na fotbalovém stadionu. Tato soutěž byla dopoledne jako 1.kolo a odpoledne „O pohár starosty OSH.“ Soutěžilo za nás družstvo žen a umístilo se na třetím místě.  25.června soutěžily ženy na pohárové soutěži ve Strašicích a obsadily druhé místo. V červnu jsme provedli přestavbu zadní části cisterny, kdy jsme vymontovali nádrž na pěnidlo. Na její místo byl namontován naviják na vysokotlakou hadici s proudnicí v délce 60 metrů a průměrem 2,5 cm. Museli jsme předělat celou zadní část – od předělání výtlačného vedení od čerpadla až po výměnu kohoutů – vřetenové jsme vyměnili za kulové a zakončení vývodu z boku pod cisternou. Přestavba neovlivní průběh zásahu, ale umožní úsporu vody a ušetří zasahujícím členům fyzickou námahu během zásahu.
Další pohárová soutěž se konala 9.července v Bílsku, kde družstvo žen se umístilo na první příčce a muži na druhé příčce.  11.července vyslal náš sbor pět našich členů na kurz dýchacích přístrojů.  Kurz měl dvě části – teorie se konala na HZS ve Strakonicích a praktická část na HZS v Č.Budějovicích. Kurz absolvovali členové p.Václav Lafata ml., Pavel Boška ml., Jan Novák ml., Antonín Smíšek a Petr Pech ml., zároveň byli tito členové zařazeni do zásahové jednotky obce.
O pohár starosty soutěžily ženy v Krajníčku v sobotu 3.září. tentýž den se v odpoledních hodinách protrhla hráz u požární nádrže  v Jiřeticích. Museli jsme narychlo vylovit ryby, abychom o ně nepřišli. Potom jsme věnovali několik dní opravě zmíněné hráze – vybagrovaní hráze, oprava výpustního potrubí. Také naši veteráni soutěžili 10.září se zúčastnili soutěže veteránů na Pražáku při Memoriálu Věry Vondrové a obsadili šesté místo.
16.září jsme na místním hřišti zakončovali sportovní sezonu. Pilo se, jedlo, hodovalo při hudebním vystoupení dvojice námi zvané Eva a Vašek. Akce pečení  prasátka se zúčastňují naši členové bez zvláštního pozvání, zkrátka, zúčastní se ten, kdo má zájem mezi nás přijít.
V říjnu, než začnou kulturní akce v místním KD, jsme jako sbor provedli mytí, napastování a naleštění podlahy v sále.
S pověřením obecního úřadu jsme v listopadu provedli pořez některých starých stromů v obci nebo jen překážejících větví. Vše po pořezu jsme odklidili, dřevo bude použito na topení v hasičské zbrojnici a v klubovně mladých hasičů.  Dne 22.listopadu jsme vyjížděli na technickou pomoc do obce Střítež. Jednalo se o neobvyklou událost, se kterou nikdo z nás neměl žádnou zkušenost. Ve čtyřmetrové studni byl kůň. Nejdříve jsme museli vyčerpat vodu, aby byla možnost podvázat koně. Nainstalovat osvětlení, protože vše probíhalo ve večerních hodinách. Pomocí autojeřábu se provedlo vytažení koně ze studny.
V letošním roce se podařilo získat dotaci na vybavení zbrojnice i klubovny mladých hasičů – nový nábytek, sportovní náčiní, videoprojekce a další vybavení zázemí, které potřebujeme k naší činnosti. K tomuto tématu Vám více řekne pan starosta. Dne 18.prosince jsme se s panem starostou  zúčastnili vánoční besídky mladých hasičů. Dětem byly předány různé upomínkové předměty a poděkování za dosaženou aktivitu a reprezentaci našeho sboru. Na Štědrý večer se tradičně scházíme u vánočního stromku na návsi, abychom si popřáli šťastné a veselé vánoce. V letošním roce nám horejšákům pršelo, tak jsme se nezúčastnili. Konec roku také už tradičně slavíme ve společenské místnosti naší zbrojnice. Kdo chce, může přijít mezi nás a oslavit s námi příchod nového roku.
Ještě bych si přál, aby se do naší organizace vrátila ta pospolitost, která zde před mnoha lety panovala. A ne, aby každý očekával, jaké výhody mu to přinese. Sami vidíte, které akce jsme uskutečnili, že se nám v naší činnosti hodně věcí podařilo splnit. Ne zásluhou jednoho nebo dvou, ale nás všech. To nás musí všechny potěšit a zároveň naši organizaci zviditelnit a dostat na úroveň profesionalisty. Naše činnost se vyloženě zakládá na dobrovolnosti, kdy většina z nás, a tomu věřím, s tímto přesvědčením do našich řad vstoupila. Jsme jedna ze společenských organizací, která má nejvíce členů a pracuje s největším počtem svých mladých členů v obcích, kde zajišťuje jakoukoliv formu společenského života.

 V několika bodech jsem Vám přiblížil dění v našem sboru za uplynulé období.

 Dovolte mi, abych Vám poděkoval za činnost, kterou pro náš sbor vykonáváte.

Přeji Vám i Vašim rodinám a blízkým v letošním roce 2012 mnoho úspěchů, hlavně zdraví a pohodu.

 

Děkuji za pozornost                 velitel   Václav Řízký