Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2006

31. 12. 2006

Dovolte mi, abych Vás osobně  přivítal na dnešní valné hromadě a seznámil Vás s činností našeho sboru v roce 2006. Tento rok byl pro náš sbor významným mezníkem, kdy jsme oslavili 100. výročí založení sboru.

14.ledna se konala minulá valná  hromada v kulturním domě. Na této valné hromadě jsme si stanovili úkoly pro tento rok.

4.února byl uspořádán hasičský ples. K tanci a poslechu hrála kapela pana Jůzka z Paračova. Další společenská akce byl maškarní průvod našemi obcemi.

Školení a výcvik provádíme podle stanoveného plánu. Jako první se zúčastnili naši strojníci odborné přípravy na stanici ve Strakonicích v počtu čtyř členů v termínu 31.3. -1.4.

Začátkem dubna se odborné přípravy zúčastnili velitelé jednotek a velitelé družstev. I toto jsme v letošním roce splnili.

20. května jsme byli pořadateli prvního kola v požárním sportu soutěže o pohár starosty obecního úřadu u této příležitosti se konala oslava 100. výročí založení SDH Čepřovice. Tohoto soutěžního klání se zúčastnilo 14 družstev mužů a jedno družstvo žen.

8.července  jsme čerpali studnu u pana Boháče zde v Čepřovicích a čistili kanalizaci po přívalovém dešti. Což se druhého dne opakovalo. K tomuto zásahu bylo použito PPS-12 a plovoucí čerpadlo. 

12. srpna se družstvo mužů zúčastnilo soutěže o pohár starosty Malenic. 24.-26. srpna jsme zajišťovali v Hošticích u Volyně akci  Stodola Michala Tučného. V tomto období již nehrozily tak velké teploty, ale i tak byla tato akce fyzicky náročná. Bylo použito 46 hadic B dvěmi směry, které byly stále pod tlakem vody.

23. září proběhlo slavnostní shromáždění k 100. výročí založení sboru, kterého se zúčastnil pan senátor Kalbáč, pani Lomnická, pan starosta OSH Císařovský, za HZS kapitán ing. Šmejkal. Na této slavnosti byli oceněni členové, kteří se o chod tohoto sboru jakýmkoliv způsobem zasloužili. Koncem září jsme na žádost obecního úřadu provedli umytí návsi od bláta, které tam zůstalo po vyčištění požární nádrže. Tato nádrž byla značně zanesena po přívalové vodě v červenci.

20.srpna vyjela cisterna na zásah hořícího kontejneru zde v Čepřovicích, kde hořel domácí odpad.

16.prosince se uskutečnila besídka mladých hasičů v jejich klubovně, které se zúčastnil starosta pan ing. Šimek, velitel hasičů pan Řízký, za Poštovní spořitelnu pani Lomnická. Mladým hasičům zúčastnění poděkovali za dosud dobrou reprezentaci našeho sboru a předali jim upomínkové předměty.

V letošním roce jsme využili dotace na opravy a údržbu techniky. Zakoupili jsme dva zásahové kabáty pro strojníky, jeden dvojdílný hliníkový žebřík - výsuvný . Zbytek dotací jsme použili na opravy Avie DVS-12. Této technice je již 26 let a také je na ní znát stáří. Toto je jediná možnost jak tuto techniku udržovat v bojeschopném stavu.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za práci pro náš sbor . Přeji Vám i Vašim rodinám hlavně zdraví, štěstí v novém roce 2007.

 

                                                            velitel sboru SDH Čepřovice