Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2004

31. 12. 2004

Dovolte mi, abych Vás osobně přivítal na dnešní valné  hromadě a seznál Vás s činností  celého sboru za uplynulé období.

Minulá valná hromada se konala 3. ledna v kulturním domě, na ní jsme si stanovili úkoly pro nadcházející rok. Jako první kulturní akcí byl pro nás hasičský ples, který jsme pořádali 7. února. K  tanci a poslechu  hrála kapela pana Jůzka z Paračova. V polovině února se uskutečnil maškarní průvod obcemi.

V březnu proběhlo  školení pro velitele a strojníky zásahových jednotek. Toto školení  bylo na stanici integrovaného záchraného systému Jihočeského kraje uzemní odbor Strakonice. Proškolili se tří velitelé a čtyři strojníci zásahové jednotky.  Poté byli proškoleni  další členi jednotky podle stanoveného harmonogramu.

V tomto roce byl obecnímu úřadu na školení a vybavenost zásahové jednotky poukazán grant na rok 2004 82000 Kč. Tyto peníze jsou účelově vázány, proto není možné je použít  na něco jiného než vybavení a výcvik zásahové jednotky.  Byly zakoupeny  nové radiostanice Motorola  za již zastaralé a nevyhovující VR 21 Tesla. Dále jsme zakoupili starší hasičskou stříkačku i s přívěsem.  Radiostanice TESLA jsme obdrželi od okresního úřadu Strakonice a to převodem v roce 1995, kdy náš  sbor oslavoval 90. výročí založení.

K památce sv. Floriána a k 140. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru v Čechách jsme 6. května provedli taktickoprověřovací cvičení se sousedními sbory z Litochovic a Předslavic na objekt vepřína v Neuslužicích. Zde byla provedena dálková doprava vody včetně útočného vedení na daný objekt.

8. května se družstvo mužů zúčastnilo soutěže o pohár starosty obce Kváskovice, kde se soutěžilo  v požárním sportu. 15. května v našem okrsku Volyňska proběhla soutěž  I.kola v Předslavicích. Této soutěže se  zúčastnilo družstvo mužů.   29. května jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Madějovicích o pohár starosty  Čejetic. 31. května vyjížděla cisterna CAS-25 k požáru do Střítež na samochodnou řezačku píce Toron  ZOD Předslavice. Za použití proudu C s proudnicí Turbo byla ochlazena palivová nádrž , aby nedošlo k jejímu roztržení.

V červenci byly obě zásahová  vozidla připravená na technické prohlídky, kterými prošli bez závad. 31 červenc jsme se v Malenicích zúčastnili soutěže v požárním sportu o pohár starosty Malenic - soutěžilo za nás  družstvo mužů.

12.srpna večer byl na naši základnu oznámen požár slámy mezi  Javornicí - Borčicemi, k tomuto požáru vyjížděla obě zásahová vozidla. Na této události vidíte, že vyjíždíme i mimo náš okres v rámci integrovaného systému. 16.srpna jsme opět vyjížděli cistenou CAS-25 k požáru sklízecí mlátičky E-516 na soukromou farmu p. Marouška ze Skal.  20.-22. srpna jsme se zúčastnili v počtu devíti členů  asistenční hlídky na vzpomínkové akci Stodola Michala Tučného v Hošticích u Volyně s cisternou CAS-25.

11. září jsme vyjeli na soutěž požárního sportu v kategorii veteráni, ktrá byla na Pražáku. I když se naši muži v soutěžích  neumístnili na špatných místech, veterání byli lepší než naši muži.

6. listopadu se uskutečnil výlov požární nádrže v Jiřeticích. Letos jsme poprvé měli 100% výlov, kdy jsme nasadili určité množství a to samé vylovili. Poměrnou část ryb jsme prodali po obcích a zbytek 130 kusů jsme prodali na Strážném za hotové peníze.

Záměrně jsem se v této zprávě nezmínil o našich  MH, protože si myslím, že mají svého vedoucího. Velmi dobře reprezentují náš sbor, tak by se měli pochlubit oni sami svojí činností. Já jen mohu za svoji osobu a výbor jim poděkovat, což jsme s panem starostou také udělali při jejich  vánoční besídce, kde jsme oba přislíbili MH zakoupení  pro ně vlastní stříkačky se zařízením. A to se nám také k dnešnímu dni povedlo.

Ve zkratce jsem Vám přiblížil činnost i život v našem sboru. Děkuji Vám všem za práci, kterou věnujete sboru. Chtěl bych Vám popřát mnoho osobních úspěchů v novém roce 2005, hodně zdraví Vám i vašem blízkým.

                                                                

                                                                     velitel sboru SDH Čepřovic